Proiecte pentru 2007-2013

MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 49 URZICENI - CĂMIN PE O DISTANŢĂ DE 5 KM
Valoarea proiectului (estimativ): 800.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale
 

MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 49 URZICENI - PĂDURENI PE O DISTANŢĂ DE 25 KM
Valoarea proiectului (estimativ): 8.000.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006

 

MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ PE O DISTANŢĂ DE 4 KM
Valoarea proiect (estimativ): 400.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006

 

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE PE O DISTANŢĂ DE 15 km
Valoare proiect (estimativ): 1.5000.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006

 

REALIZAREA STAŢIEI DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR REZIDUALE
Valoare proiect (estimativ): 800.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006

 

REABILITAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNĂ
Valoare proiect (estimativ): 100.000 Euro
Cheltuieli efectuate: 200.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: buget local, buget de stat, fonduri europene/structurale, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezaminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER CENTURĂ DE OCOLIRE DN IF PE O DISTANŢĂ DE 3KM 

Valoare proiect (estimativ): 1.500.000 RON
Sursa posibilă de finanţare: Buget de stat, FEDR (POS TRANSPORT)

 

LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEl PÂRÂULUI VALEA NEAGRĂ ŞI APĂRĂRI DE MALURI PE O DISTANŢĂ DE 3 KM
Valoare proiect (estimativ): 200.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale

 

REABILITAREA INTERIOARĂ ŞI EXTERIOARĂ A CLĂDIRII ŞCOLII ŞI GRĂDINIŢEI
Valoare proiect (estimativ): 300. 000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Programe guvernamentale privind construcţia / reabilitarea / modernizarea unităţilor de învăţământ, Fonduri europene/structurale

 

DOTAREA CU MOBILIER A ŞCOLII ŞI A GRĂDINIŢEI
Valoare proiect (estimativ): 100. 000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Programe guvernamentale privind construcţia / reabilitarea / modernizarea unităţilor de învăţământ, Fonduri europene/structurale

 

ÎNCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI
Valoare proiect (estimativ): 30.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale


REABILITAREA ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPENSARULUI UMAN
Valoare proiect (estimativ): 100.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale

 

LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR ŞI ACTUALIZARE PUG
Valoare proiect (estimativ): 60.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri guvernamentale

 

MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE ÎN COMUNĂ ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC
Valoare proiect (estimativ): 200.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006, FEADR

 

LUCRĂRI DE REABILITARE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ
Valoare proiect (estimativ): 40.000 Euro
Cheltuieli efectuate: 20.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Fonduri europene/structurale Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţă de Guvern nr. 7/2006

 

DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Valoare proiect (estimativ): 500.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale

 

DOTAREA ADMINISTRAŢIEI LOCALE

Valoare proiect (estimativ): 80.000 Euro
Cheltuieli efectuate: 10.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale

 

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SĂ CUPRINDĂ UN CĂMIN AZIL PENTRU BĂTRÂNII COMUNEI ŞI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
Valoare proiect (estimativ): 2.000.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri europene/structurale

 

AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ŞI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI
Valoare proiect (estimativ): 350.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri euopene/structurale

 

LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MANSARDARE A SEDIULUl PRIMĂRIEI VALOAREA PROIECTULUI
Valoare proiect (estimativ): 100.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Buget de stat, Fonduri euopene/structurale

 

AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE - TEREN DE FOTBAL
Valoare proiect (estimativ): 800.000 Euro
Sursa posibilă de finanţare: Buget local, Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural - Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006, Fonduri europene/structurale