Prezentare generală

Comuna Urziceni este situată în partea de vest a judeţului Satu Mare, la 56 km distanţă de municipiul Satu Mare.
Comuna este formată din următoarele localităţi: Urziceni - centru administrativ şi Urziceni Pădure.
Comuna Urziceni se învecinează:
   ♦ la nord cu Ungaria şi comuna Berveni
   ♦ la est cu comuna Căpleni şi municipiul Carei
   ♦ la sud cu comuna Foieni
   ♦ iar la vest cu Ungaria
 
Relieful. Relieful este de câmpie cu înălţimi cuprinse între 115 şi 130 m, făcând parte din Câmpia Nirului.
 
Clima. Clima este temperat continentală cu temperaturi medii de +15 - +20° C vara şi - 3 - +2°C iarna şi cu precipitaţii minime de 5mm/m² şi maxime de 700 mm/m².
 
Solurile. Solul predominant este cernoziomul, fund favorabil culturilor agricole.

Reţeaua hidrografică. Comuna este străbătută de la sud la nord de Valea Neagră, care a fost regularizată recent până la canalul Crasna. În partea de vest a comunei zona este străbătută de valea Horea, iar în partea de est de valea Mare.
 
Flora şi fauna. Pe teritoriul administrativ al comunei Urziceni se află o rezervaţie naturală - Pădurea de frasini, mai multe plante şi specii de animale fiind protejate.

Resursele naturale. Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
 
Mediul inconjurător. În teritoriul comunei Urziceni, problemele mediului înconjurător se referă în principal la următoarele aspecte negative:
♦ Existenţa riscului de inundaţii, limitând posibilităţile de utilizare raţionale a terenurilor respective, producând totodată pagube agriculturii şi locuitorilor;
♦ Evacuări necorespunzătoare de ape uzate, neepurate;
♦ Depozitarea întâmplătoare a deşeurilor menajere în sate, inexistenţa unui sistem de canalizare; localnicii folosesc closete amplasate în curţi şi surse de apă fără perimetre de protecţie, acestea putând duce atât la uşoare impurificări ale apei cât şi la ocuparea neraţională a unor terenuri;
♦ Toate aceste aspecte negative sunt locale, accidentale, şi de mică intensitate, neinfluenţând esenţial calitatea factorilor de mediu.
 
Populaţia. Populaţia comunei Urziceni înregistrează 1520 persoane, din care 704 bărbaţi şi 816 femei.

   ♦ preşcolari - 98
   ♦ şcolari - 220
   ♦ pensionari - 365
   ♦ populaţia aptă de muncă - 837
   ♦ şomeri 15
   ♦ numărul persoanelor angajate - 720
   ♦ numărul persoanelor fără ocupaţie - 110

Structura populaţiei pe sate şi naţionalitate
   ♦ Urziceni - 1302 locuitori din care: 24 români, 938 maghiari, 340 şvabi
   ♦ Urziceni Pădure - 218 locuitori din care: 143 români, 73 maghiari, 2 şvabi
Structura populaţiei după religie
   ♦ romano-catolică - 1070

   ♦ greco catolică - 171

   ♦ reformată - 11

   ♦ ortodoxă - 22