Infrastructura

Infrastructura edilitară
Gospodărirea apelor. Satele Urziceni şi Urziceni Pădure nu au în apropiere cursuri de apă permanente. Canalul Valea Neagră, ce drenează zona Urziceni, aparţine de bazinul hidrografic al râului Crasna şi se află la nord de localitate.
Pârâul Horea, ce drenează zona Urziceni Pădure, aparţine de bazinul hidrografic al râului Crasna şi se află la nord de localitate.

 

Alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu energie electrică a comunei Urziceni este realizată într-un procent de 100%. Iluminatul public este asigurat în proporţie de 95%, printre proiectele prioritare ale comunei se numără şi realizarea lucrărilor de modemizare a reţelei de iluminat public în comună.


Alimentare cu apă şi canalizare. În prezent în comuna Urziceni există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care asigură 100% din necesarul comunei, dar comuna nu dispune de un sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Haznalele de diferite tipuri realizate în pământ au efecte defavorabile de poluare asupra solului şi subsolului şi a apelor freatice utilizate de populaţie prin fântâni.
Apele din precipitaţii sunt colectate şi evacuate prin şanturi deschise existente pe marginea drumurilor.
Realizarea reţelei de canalizare se află în stadiul de proiect.

 

Alimentarea cu gaze. În comună există reţea de alimentare cu gaz care acoperă 80% din necesarul comunei.

 

Telefonie şi cablu TV. Telefonia fixă este asigurată de Romtelecom în procent de 70%. Zona se află în aria de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă în proporţie de 90% .
Recepţia programelor TV se face prin intermediul televiziunii prin cablu şi prin antene satelit. În comună funcţioneaza TeleCentru, asigurând accesul la internet în proporţie de 30%.

 

Gospodărirea comunală. Nu există groapa de gunoi amplasată şi amenajată conform normelor sanitare. Printre proiectele prioritare ale comunei se numără şi organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor.

 

Infrastructura de transport
Principalele căi de acces în comună sunt: DN 1 F; DC 47; DC 49; Oraşe importante apropiate:
     ■ Carei - 8 km,
     ■ Satu Mare - 43 km,
     ■ Debrecen - 70 km.
Distanţa din centrul comunei până la:
     ■ Aeroport Satul Mare - 43 km,
     ■ Gara Carei - 8 km,
     ■ Autostrada M 3 Ungaria - 60 km,
     ■ Benzinărie Carei - 8 km.
Transportul local nu este dezvoltat. Pe ruta Urziceni - Carei circulă microbusele cu elevi. Elevii din Urzicenii Pădure circulă la şcoala Urziceni cu microbusul şcolii generale Urziceni.
Din drumurile comunale, 30% sunt asfaltate, iar 70% sunt pietruite, dar modemizarea drumurilor comunale face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2008-2013.