Domeniul social

Resurse umane
La nivelul comunei Urziceni, populaţia înregistrează 1520 persoane, din care numărul persoanelor apte de muncă este de 837.
Principalele activităţi în care sunt angajaţi locuitorii comunei sunt: agricultura, creşterea animalelor, activităţi meşteşugăreşti, comerţ.
Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca în următorii ani să se dezvolte activităţile neagricole locale ce pot absorbi un număr mai mare de persoane din satele componete ale comunei.
 
Sănătate şi asistenţă socială
În comuna Urziceni asistenţa medicală este asigurată de un Cabinet individual în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un medic şi doi asistenţi medicali.
În comună funcţionează un cabinet stomatologic şi o farmacie umană. Asistenţa sanitar - veterinară este asigurată de un dispensar veterinar în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un medic veterinar.
Consiliul Local şi Primarul comunei Urziceni, ca autorităţi publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. Pentru aceasta, chiar dacă administraţia locală nu dispune de un compartiment specializat de asistenţă socială, unul din angajaţii primăriei are printre alte atribuţii şi pe aceea de asistent social.

Învăţământ
Infrastructura educaţionala din comuna Urziceni este formată din două unităţi de învăţământ: o gradiniţă şi o şcoală în cadrul căreia se află un laborator şcolar.
Numărul cadrelor didactice a avut valori oscilante, mărimea efectivului fiind influenţată de numărul elevilor.
În prezent în comună îşi desfăşoară activitatea 14 cadre didactice.
 
Cultură
În comună îşi desfăşoară activitatea două cămine culturale şi o bibliotecă comunală.
Zona se distinge prin păstrarea nealterată a portului popular, de o mare varietate şi o coloristică aparte. Costumul popular al zonei, dansurile şi cântecele sunt argumente ale diversităţii şi bogăţiei folclorului românesc.
La nivelul comunei Urziceni se desfăşoară o serie de activităţi culturale cu fanfară, echipe de dans popular, coruri, se organizează meciuri de fotbal. Acestea se desfăşoară în colaborare cu şcoala, căminul cultural, biblioteca.
Comuna Urziceni este înfrăţită cu următoarele comune din Ungaria: Vallaj, Merk şi Ujcsanalos.
Evenimente locale:
     ■ Ziua comunei - ultima duminică din luna iulie;
     ■ Balul culesului de struguri - septembrie;
     ■ Hramul bisericii cu slujba la biserica romano - catolică, iar seara bal în căminul cultural;
    ■ Anual se organizeaza meci de fotbal între locuitorii comunei Urziceni şi cei din comunele învecinate, inclusiv din Ungaria.
Monumente, situri şi istorie
     ■ aşezare neolitică, tranziţie la epoca bronzului, cimitir feudal
     ■ 1712 - colonizarea şvabilor din Germania
     ■ 1751 - construirea bisericii romano-catolice - monument de arhitectură
     ■ 1772 - construirea capelei "Sf.Ioan Nepomuk"
     ■ 1945 - la 5 ianuarie a avut loc deportarea şvabilor în URSS
 
Culte
Spiritualitatea creştină este reprezentată prin două Biserici:
     ■ Biserica romano - catolică construită în anul 1725 şi reînnoită în anul 1832, amplasată în satul Urziceni;
     ■ Biserica greco - catolică construită în anii 1980 şi amplasată în satul Urziceni de Pădure.
În comună se află Capela Nepomuki Sfantul loan construită în anul 1772. În faţa bisericii este construit Monumentul eroilor căzuţi în Primul război mondial. În cimitir este ridicat monumentul eroilor căzuţi în al doilea război mondial şi celor dededaţi în deportare (în URSS).